Solvere

LOGO DESIGN

Logo pro italskou startupovou konzultační společnost Solvere zaměřující se na hledání řešení v oblastech sociálního začleňování, vzdělání a zdravotnictví.

rok
2023
klient

Solvere

Popis

Solvere poskytuje služby neziskovým organizacím, univerzitám a vzdělávacím institucím. Název "Solvere" byl pečlivě vybrán, aby odrážel jejich závazek vést a spolupracovat v procesu rozvoje projektu, zejména v sociálním sektoru, kde mohou být výzvy náročné. Logo zachycuje hlavní hodnoty Solvere - sociální odpovědnost, udržitelnost, respekt, etický přístup a inovace.

Prezentace loga Solvere
Další projekt
Ostatní projekty